میزبانی وب ویندوز

0511-تلفن تماس : 2257882

میزبانی وب ویندوز

در صورت نیاز به سرور های ویندوز ؛ آمادگی پشتیبانی از سایت های شما را داریم
لیست خدمات هاستیگ ویندوزی ما به شرح زیر است :

میزان فضا قيمت – تومان
50 MB 35,000
100 MB 45,000
200 MB
55,000
500 MB
70,000
1000 MB
110,000
Unlimited 200,000

Host-Information-Win