میزبانی وب لینوکس در خارج از کشور

0511-تلفن تماس : 2257882

میزبانی وب لینوکس در خارج از کشور

لیست  خدمات هاستیگ بر روی سرور های لینوکس خارج از کشور ما به شرح زیر است :

میزان فضا قيمت – تومان
50 MB 15,000
100 MB 25,000
200 MB
35,000
500 MB
65,000
1000 MB
80,000
Unlimited 120,000

Host-Information-Iran