ثبت دامین

0511-تلفن تماس : 2257882

ثبت دامین

Domain3_4

 

دامنه ثبت دامنه انتقال دامنه ثبت آنلاین دامنه
.com 35.000 تومان 35.000 تومان
.net 35.000 تومان 35.000 تومان
 .ir / .co.ir / ac.ir / org.ir / gov.ir / id.ir 1 ساله 7000 تومان 7000 تومان
5 ساله 18.000 تومان 18.000 تومان
.org 36.000 تومان 36.000 تومان
.info 36.000 تومان 36.000 تومان
 .name 36.000 تومان 36.000 تومان
 .biz 36.000 تومان 36.000 تومان
.Co 105.000 تومان 105.000 تومان
.pro 55.000 تومان 55.000 تومان
.ws 70.000 تومان 70.000 تومان
.asia 55.000 تومان 55.000 تومان
.mobi 70.000 تومان 70.000 تومان
.tel 61.000 تومان 61.000 تومان
.eu 36.000 تومان 36.000 تومان
.us 36.000 تومان 36.000 تومان
.in 36.000 تومان 36.000 تومان
.ru 36.000 تومان 36.000 تومان
.tv 101.000 تومان 101.000 تومان
.cc 81.000 تومان 81.000 تومان
.es 36.000 تومان 36.000 تومان
.de 36.000 تومان 36.000 تومان
.ca 55.000 تومان 55.000 تومان
.mn 160.000 تومان 160.000 تومان
.bz 81.000 تومان 81.000 تومان
.me 98.000 تومان 98.000 تومان
cn.com 145.000 تومان 145.000 تومان
.co.uk | .org.uk | .me.uk 45.000 تومان 45.000 تومان

قیمت ها در بعضی اوقات شناور و قابل تغییر هستند . لطفا قبل از واریز وجه استعلام بفرمایید .

واریز آنلاین وجه